Mám záujem o kurz plávania

Kontaktné informácie

Meno *
Priezvisko *
Titul
Váš email * Mobil
Ulica * Číslo *
Mesto * PSČ


Informácie

Meno a priezvisko dieťaťa * Dátum narodenia dieťaťa *
Meno a priezvisko 2. dieťaťa Dátum narodenia 2. dieťaťa


    Zaregistrovanie Vašej prihlášky Vám potvrdíme obratom (e-mailom). Na základe tejto prihlášky budete pozvaní na teoretickú lekciu. Účasť na teoretickej lekcii je povinná, avšak nezaväzuje Vás zúčastniť sa kurzu plávania. Cieľom lekcie je oboznámiť rodičov s organizačnými pokynmi a všeobecnými podmienkami kurzu. Údaje obsiahnuté v tomto formulári slúžia len pre potreby zaradenia do kurzu a nebudú poskytnuté tretím osobám.

    Pre účastníkov kurzu plávania je vstup k bazénom zabezpečený pomocou čipovej klubovej karty. Túto kartu odporúčame vybaviť si vopred v pokladni Aquacity (od 10.00 hod). Cena klubovej karty je 3,50€.