Neúčasť na lekcii môžte ospravedlniť tu :

dochadzka.hippo@gmail.com

(táto adresa slúži iba na ospravedlňovanie neúčasti na lekcii. V prípade potreby ma kontaktujte iba telefonicky )

 

NOVÝ KURZ OTVÁRAME :

 

3.apríla   2018

Vyplnte prosím elektronickú prihlášku  tu

 

kurz od 20.februára 2018  naplnený  !