Neúčasť na lekcii môžte ospravedlniť tu :

dochadzka.hippo@gmail.com

(táto adresa slúži iba na ospravedlňovanie neúčasti na lekcii. V prípade potreby ma kontaktujte iba telefonicky )

 

NOVÝ KURZ OTVÁRAME :

 

24.októbra  2017  ( kurz naplnený )

 

ďalší kurz otvárame   21.novembra 2017

Vyplnte prosím elektronickú prihlášku  tu