Neúčasť na lekcii môžte ospravedlniť tu :

dochadzka.hippo@gmail.com

(táto adresa slúži iba na ospravedlňovanie neúčasti na lekcii. V prípade potreby ma kontaktujte iba telefonicky )

 

NOVÝ KURZ OTVÁRAME :

 

16.januára 2018

Vyplnte prosím elektronickú prihlášku  tu

 

Víkendoví plavci !

prihlásenie poprosím  emailom  tu

do predmetu VíKENDOVí PLAVCI

 

13.1.2018