Neúčasť na lekcii môžte ospravedlniť tu :
dochadzka.hippo@gmail.com
(táto adresa slúži iba na ospravedlňovanie neúčasti na lekcii. V prípade potreby ma kontaktujte iba telefonicky )

oznam_stranka_201812
Categories: Nezaradené